ehliyet belgesi

Ehliyet belgesi olmayan artık evlenemeyecek!

Genel Emine Pile 10.02.2015
Bakanlar Kurulu, Evlendirme Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yaptı ve evlenecek olanlara evlenme ehliyeti belgesi alma zorunluluğu getirdi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında evlenecek olan çiftleri ilgilendiren bir karar yayımlandı. Evlendirme Yönetmeliğinin 2'nci maddesinin birinci fıkrasına, “Evlenme ehliyet belgesi: Kişinin evlenme anındaki millî hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belgeyi” alması gerektiğine ilişkin bent eklendi. 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre evlenmek isteğini belirten çiftin, aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesini hazırlamaması gerekmektedir.  

Ayrıca, "evlenme" bendinin tanımı da, "Bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medeni hukuk sözleşmesi" olarak yenilendi. 

Ayrıntılar için tıklayın!

ehliyet belgesi evlenme ehliyet belgesi Evlendirme Yönetmeliği