diyarbakır

Diyarbakır Sur'da yenileme başlıyor

Genel Kerim Çırak 02.09.2016
Diyarbakır Sur İlçesi Gazi Caddesi Hanlar Bölgesi yenileme projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan projeye göre; Sur İlçesi Gazi Caddesi'nin ve çarşılarının yeniden eski kimliğine uygun bir şekilde yenilenerek, turistik cazibesinin artırılıp bölgedeki ticaretin canlanması hedefleniyor.

Yenilemeler içeren proje açılış toplantısı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'in sunumuyla gerçekleştirildi.

Proje açılış toplantısına, Bakan Danışmanı Abdurrahman Çelik,  Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Arslan Can,  Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin ve bölge esnafının geniş katılımlarıyla yapıldı.

Gazi Caddesinin Hasan Paşa Hanının bitimi ile Melik Ahmet Caddesinin başlangıcı arasındaki bölüm ile Yanık Çarşı ve çevresindeki dükkânların kapsadığı 1. Etap Proje tanıtımının yapıldığı özel animasyon gösterisi, projeye ait görseller bölge esnafıyla paylaşılıp yapılacak uygulamalar detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca Mardin İlinde uygulanmış Sokak Sağlıklaştırma çalışması örnek olarak gösterilip; uygulama esnasında esnafın dükkânını kapatma zorunluluğunun olmadığı ve çalışmalarına devam edebileceği vurgulanarak ticaretin aksamasına mahal vermeden çalışılacağı vurgulandı. Hanlar Bölgesi Projesi tanıtımı sonrası, esnaflarımızın görüşleri, talepleri ve proje konusunda fikirleri alındı.

Bölge esnafı yapılan toplantıdan ve sunumdan memnun kalarak projeyi destekleyeceklerini toplantı sırasında beyan ettiler.

diyarbakır hanlar bölgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı