<
diyarbakır dicle vadisi kentsel dönüşümü

Diyarbakır Dicle Vadisi'nde kentsel dönüşüm başlıyor!

Genel Uğurcan Tokay 31.07.2015
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1098 hektarlık alanı kentsel dönüşüm yasası kapsamında rezerv alan ilan etti.
Dicle Vadisi alanı (1098,55 ha ) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlar Hakkında Kanuna dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Rezerv Alan İlan edilmiştir.

Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen yaklaşık 1098,55 ha'lık alanda her hangi bir yapılaşma yapılması öngörülmemiş ve Rekreasyon alanı olmak üzere: Dicle Vadisinin kentin doğal çevre kalitesinin ve kentlinin yaşam kalitesinin artırılması ve Vadinin kent yaşamına kazandırılması için hazırlanacak Master plan, Kentsel Tasarım Projesi ve 32.28 ha'lık alanda yapılacak Uygulama Projelerinin elde edilmesi amacıyla Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi Hizmet Alımı işi 2.991.490,92 TL (KDV Hariç) yaklaşık bedel üzerinden 2013 yılında, 6306 sayılı Afet Riski altındaki Alanlar hakkında Kanun ve  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 21/b maddesi   çerçevesinde Pazarlık Usulü yöntemiyle ihaleye çıkılmıştır.

İhaleye 5 uzman firma davet edilmiş ve ön yeterlilik aşamasını da içerecek şekilde iki aşamalı ihale yapılmış ve adı geçen ARMA Grup ihaleye 1.695.000 TL (KDV Hariç) teklif vererek (yaklaşık % 44 oranında kırımla), Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi Hizmet alımı işi ihalesini kazanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili sadece “Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi Hizmet Alımı işi” 4734 sayılı K.İ.K.'nin 21/b maddesi  (pazarlık usulü) çerçevesinde yasalara uygun olarak ihale edilmiş ve en düşük teklifi veren ARMA Grup 1.695.000,00 TL (KDV Hariç) bedelle yaklaşık % 44 oranında kırım yaparak ihaleyi kazanmıştır.

diyarbakır dicle vadisi kentsel dönüşüm diyarbakır dicle vadisi konutları