Doğal Afet Sigortaları Kurumu

DASK'a devletten 240 milyon Avro destek!

Genel Zeynep Karabağ 16.11.2016
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)'nun sigortaladığı birimlerde hasar fazlası oluşursa, devlet destek sağlayacak.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından üstlenilen zorunlu deprem sigortası riskleri için devlet tarafından hasar fazlası reasürans desteği sağlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu tarafından zorunlu deprem sigortası için oluşturulan 1/11/2016 - 31/10/2017 dönemi reasürans ve koruma programı dikkate alınarak, 850 milyon Avro üzerindeki hasar fazlası reasürans dilimlerinde her bir dilimden yüzde 10 oranında pay alacak şekilde DASK'a devlet tarafından toplam 240 milyon Avro hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak. 

Reasürans korumasına karşılık, pay alınan ilgili reasürans dilimlerinin piyasa fiyatı esas alınarak hesaplanan 4 milyon 736 bin Avro reasürans primi, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına 28/2/2017 tarihine kadar DASK tarafından ödemenin yapıldığı gün geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden ödenir.

Gerekmesi halinde, pay alınan reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine devlet payı oranında katılım sağlanır ve hesaplanan hasar ödemesi tutarı Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden DASK'a ödenir.

*Reasürans: Bir sigorta ortaklığının, sigorta ettiği miktarın bir bölümünü, ilerde doğabilecek bir zarara karşı, başka bir sigorta ortaklığına yeniden sigorta ettirmesi işi.

DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu