Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısı

'Cumhurbaşkanlığı Sarayı arazisi sit alanı değildir'

Genel Emine Pile 26.06.2015
Danıştay 14. Dairesi'nin kararına göre Cumhurbaşkanlığı hizmet binasının tarihi sit özelliklerini taşımadığı belirtildi.
Ankara Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla ilgili daha önce arazinin tarihi SİT alanı olmasıyla ilgili açılan davada bir gelişme yaşandı. Yeni karar ile Danıştay, Cumhurbaşkanlığı hizmet binalarının bulunduğu alanın tarihi sit özellikleri taşımadığına karar verdi.

Alınan bilgiye göre, Danıştay 14. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı hizmet binasının yer aldığı alana ilişkin 22 Mayıs 2014 tarihli kararla, yerel mahkemenin tarihi sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin işlem hakkında verdiği iptal kararının yürütmesini durdurdu. 

Yüksek Mahkemenin bu kararının gerekçesinde, söz konusu alanın tarihi sit özelliklerini taşımadığının açıkça ifade edildiği belirtildi. 

Danıştay 14. Dairesinin bugün de E:2014/3456, E:2014/3468, E:2014/3469 ve E:2014/3471 esas numaralı dosyaları karar bağlayıp yerel mahkemenin iptal kararlarını tamamen bozduğu öğrenildi. 

Kararla, Cumhurbaşkanlığı hizmet binalarına ait bölgenin tarihi sit alanı olmadığı vurgulandı.

Sit Alanı Nedir?

Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı arazisi