Çuha Fabrikası

Çuha fabrikası turizme kazandırılıyor

Genel 26.09.2018 14:33

Turizme kazandırılacak 174 yıllık Çuha Fabrikası için tescilli rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri çalışmaları başladı.

Turizm kenti Kartepe'de tarihi yapıların günümüze kazandırılarak tarih turizminin canlanması amacıyla girişimlerine aralıksız devam eden Kartepe Belediyesi, Çuha Fabrika-i Hümayun (Çuha Fabrikası) yapılarının yeniden oluşması için çalışmalar başladı. Yapılan ihale sonrasında tescilli atölye, ahır yapısı, hidroelektrik santrali, su deposu için rölöve restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

Osmanlı döneminin önemli dokuma fabrikalarından biri olan Kartepe Çuha Fabrikası Tanzimat döneminde girişilen sanayileşme programı çerçevesinde ilk kurulan fabrikalardan biridir. Sultan Abdülmecid Tanzimat fermanının hemen ardından 1839'da yayınladığı bir Hatt-ı Hümayun ile gerek askeriye için gerekli olan ve gerekse halkın kullandığı çuhanın karşılanması için kuruldu. Fabrikanın yapımı Ohannes ve Boğos Dadyan kardeşler tarafından üstlenilmiş ve inşaat kısa sürede tamamlanarak 1844 yılında faaliyete girmiştir. Hazine-i Hassa'ya ait olan fabrika 1851'de Dar-ı Şura-yı Askeriye'ye devredilmiş ve bundan sonra bir askeri fabrika olarak hizmet verdi. Birinci dünya savaşı sırasında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan fabrika 18 Haziran 1920 tarihinde İngilizler tarafından bombalanması ile çıkan yangın sonucunda da kapandı.