çevre ve şehircilik il müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasına ne olacak?

Genel Uğurcan Tokay 24.07.2015
Darphane sınırıyla Barbaros Bulvarı'nı da kapsayan parsellerin imar planı askıya çıktı.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi sınırlarında kalan binasının imar planı askıya çıktı. Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan bina konumuyla dikkat çekiyor. Darphane'ye komşu olan arsanın askıya çıkan imar planı sonrasında nasıl bir gelecek beklediği merak ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımızın 11.06.2015 tarih ve 9854 yazısı ekinde iletilen İlimiz, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1646 Ada, 13-14-15-49-50-51 No'lu parseller ile 8 No'lu parselin bir kısmında yer alan taşınmazlara İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -1- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca 11.06.2015 tarihinde re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 23/07/2015-21/08/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com

çevre ve şehircilik il müdürlüğü beşiktaş