yolu temizleyen temizlik elemanları

Çevre Temizlik vergisi 2015 ödemeleri

Genel Rüya Tulumbacı 28.10.2015
Vergi oranları su tüketimi esas alınarak büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde ise 20 kuruş olarak hesaplanacak.

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak Çevre Temizlik vergisi oranı

Büyükşehir Belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak vergi oranı

Nüfusu 5 binin altında olan bölgelerde yüzde 50 indirim var

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer alıyor.

Buna göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanıyor. 
işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise şöyle;

Çevre Temizlik vergisi 2 taksit halinde ödeniyor. Birinci taksitin son ödeme tarihi 31 Mayıs'tı. Çevre Temizlik Vergisi 2.taksit son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2015. Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksitleri 2 Kasım'da ödenmeye başlıyor.

 

 

Çevre ve Temizlik vergisi Büyükşehir Belediyesi vergi oranları