Cephe Tasarımında Farklılaşmanın Alfabesi oturumu

CEPHEDER'den 'Cephe Tasarımında Farklılaşmanın Alfabesi' oturumu!

Genel 28.06.2019 09:37

CEPHEDER 'Cephe Tasarımında Farklılaşmanın Alfabesi' oturumu düzenledi.

Güvenli, kaliteli, estetik cephelerin, şehir silüetine uygun yapılanmasında yol haritasının belirlenmesinde söz sahibi olmak hedeflerine odaklanan CEPHEDER, Yapı Fuarı Turkey Build İstanbul Fuarı'nda oturum düzenledi. 

ITE Turkiye ve YEM Fuar Exhibitions iş birliğiyle gerçekleşen oturumda, Eko RE'den H.Serhan Süzer, Tago Mimarlıktan Emre Kurbak, Schneider Electric'den Eren Akalın oturumcu olarak katıldılar. Açılış konuşmasını gerçekleştiren CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu “Bildiğiniz gibi ortam kalitesi;  fonksiyonellik ve estetik  eşliğinde, çevreye duyarlılık ve  genel uyum, insan ve  malzeme kalitesi gibi unsurlar içeren bir değer. Ne zaman kapıyı açıp dışarı çıksak veya pencereden baksak gördüklerimiz aslında topluluğumuzun geldiği noktadır veya toplumun seviyesinin bir göstergesidir.  Gördüklerimiz temiz sağlıklı huzurlu bir ortamsa  güne mutlu başlarız.

 Çok genç bir kuruluş olan Cepheder  binamızdan başlayıp sokağımıza ve şehrimize kaliteli bir ortamın hazırlayıcısı ve  kalitesinin yükseltilmesi konusunda hizmet vermeye çalışıyor. Bu amaçla mimarların ve bütünleşik disiplinlerin koordine olarak çalışmasına destek veriyor. Öncelikle cephe malzeme üreticileri, uygulayıcı, satış ve pazarlama yapanları, müteahhitleri ve ilgili tüm teknik kişileri ve en sonunda tüketiciyi bilinçlendirmeye emek harcıyor” dedi.

Katılımcılar toplantıda şu konulara değindi:
H. Serhan Süzer (Eko RE), günümüzün hızla artan enerji talebinin insanları giderek daha çok ve farklı enerji kaynağı bulmaya ittiğini belirterek şunları söyledi:
“Mevcut durumda maalesef dünya bu yoğun enerji talebini karşılayabilmek için fosil yakıtlara bel bağlıyor. Ancak insanlığın bir geleceği olabilmesi için bu artan talebin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanması çok önemli hale geliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde hızla artan verimlilik, düşen maliyetler, yapım ve işletim kolaylığı gibi unsurlar düşünüldüğünde en çok gelecek vaat edeni güneş enerjisi. Bu kapsamda EkoRE'nin en büyük amacı ülkemizde yüzde 100 yerli üretilecek olan panel fabrikasını kurarak ve sürekli gelişen teknolojileri takip ederek insanlığın fosil yakıtlara olan bağımlılığını bitirerek yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaktadır.

Eren Akalın (Schneider) ise dünyadaki güncel trendler, nesnelerin interneti (IoT) ve birbirleriyle haberleşen cihazların binalardaki önemi,  Schneider Electric'in binalardaki enerji verimliliğini ve konforu, bina otomasyonu teknolojilerini kullanarak nasıl üst seviyeye çıkartılabileceğini konusunda görüşlerini dile getirdi.

Emre Kurbak (TAGO), "Bir iletişim aracı olarak cephe" başlıklı konuşmasında cephenin geçmişten gelen kendisini ifade edebilme yeteneği, cephe tasarımla kazandırılabilen bir kavram mıdır yoksa işlevin bir sonucu mudur? Geleneksel ve kültürel temalardan başlanarak yapıların kişiler ve birbirleri ile olan ilişkilerini tanımlamaya çalışmak, bunu yaparken de cephenin günümüzde başkalaşan mimari rollerine ve görsel iletişimde yeni kullanım alanları ele aldı. 

Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHEDER)

Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHEDER), Türkiye'de cephe malzemesi üreten, dağıtan, uygulayan firmalar ile cephe konusunda çalışan danışman ve bilim insanlarını bir araya getirerek, dünyadaki teknolojiyi yakalamak için güç birliği yapmak ve cephe hizmet sektörünün gelişmesi ve bütünleşik olarak yerleşim birimlerinde siluet çalışmalarının çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olma amacı 24 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul'da kuruldu.