çamlıca tepesi

Çamlıca Tepesi’ne giden yollarda flaş gelişme!

Genel Uğurcan Tokay 15.02.2016
Tepeye ulaşacak yolların 1/5000 ve 1/1000'lik imar planlarında değişiklik yapıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çamlıca Tepesi ulaşım yolları projesiyle ilgili imar planlarını değiştirdi. Konuyla ilgili olarak bakanlığın açıklaması şöyle;

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı  Değişikliği Bakanlık Makamının 19.01.2016 tarih ve 662 sayılı Olur'u ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ve 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 15.02.2016 – 15.03.2016 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı'nda eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış olup, itirazlar İBB, Üsküdar Belediyesi ve İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

İş bu imar planına ait askı ilan tutanağı tarafımızca 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır.

çamlıca tepesi çamlıca tepesi ulaşım yolları projesi çamlıca tepesi ulaşım