büyükçekmece teperes projesi

Büyükçekmece Teperes projesinin imar planı askıda!

Genel Uğurcan Tokay 02.07.2015
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükçekmece'deki Teperes projesinin imar planlarını askıya çıkardı.
İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükçekmece'deki Teperes projesinin imar planını askıya çıkardı. Konuyla ilgili olarak detaylıca yapılan açıklama şu şekilde;

Bakanlığımızın 22.06.2015 tarih ve 10389 sayılı yazısı ekinde iletilen İlimiz, Büyükçekmece İlçesi TepeRES Projesi'ne ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -3- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca NİP-12542 ve UİP-12543 plan işlem numarası ile 22.06.2015 tarihinde re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 01/07/2015-30/07/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır

büyükçekmece teperes büyükçekmece teperes son durum