Büyükada Deniz Otobüsü İskelesi

Büyükada Deniz Otobüsü İskelesine ilişkin imar planı askıda!

Genel Emine Pile 08.06.2016
İstanbul Adalar ilçesinde Büyükada Deniz Otobüsü İskelesine Yönelik Hazırlanan imar planı ve imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.
Adalar İlçesi, Büyükada Deniz Otobüsü İskelesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin askı ilanı ile ilgili açıklama yapıldı. 

Buna göre söz konusu planlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 8 Haziran-7 Temmuz 2016 tarihleri arasında 30 gün boyunca askıda kalacak. 

Açıklama şu şekilde; Bakanlığımızın 27.05.2016 tarih ve 8822 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Deniz Otobüsü İskelesine İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7.maddesi uyarınca 27.05.2016 tarihinde NİP-18988 ve UİP-18987,1 plan işlem numaraları ile onaylanmıştır.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 08.06.2016-07.07.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 08.06.2016

Büyükada Deniz Otobüsü İskelesi