Yatırım Programı Hazırlama Esasları Rehberi

Büyük altyapı projeleri için işbirliği sağlanacak

Genel Emine Pile 12.10.2016
Yatırım Programı Hazırlama Esasları Rehberi’nde bu yıl, büyük altyapı projelerinde kamu kurumları arasında işbirliğinin sağlanacağı belirtildi.
Yatırım Programı Hazırlama Esasları Rehberi'nde bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak, büyük ölçekli, birden fazla kurum ve sektörü etkileyen büyük altyapı projelerinde kamu kurumları arasında işbirliğinin sağlanması için önlem alınacağı açıklandı.

Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları arasında istenilen düzeyde işbirliği ve koordinasyonun sağlanamadığının vurgulandığı yatırım rehberinde, büyük altyapı projeleri yürüten kurumların planlama ve uygulama aşamalarında bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçlerinin geliştirilerek projeler arası çakışmaların ve oluşabilecek ilave maliyetlerin önleneceği belirtildi. Elektrik iletim hatları, su-kanalizasyon isale hattı, karayolu, havaalanı gibi 12 alanda kamu kurumları fizibilite etüdünde diğer kurum projeleri ile ilgili bilgileri incelemeden yatırım teklifinde bulunamayacak. Böylece başta Kanal İstanbul gibi büyük projelerde kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanabilecek. 

Koordinasyon sağlanması amacıyla bir liste hazırlanarak, bu liste kontrol edilmeden ve fizibilite etüdünde diğer kurum projeleri ile ilgili bilgiler incelenmeden kuruluşların yatırım teklifinde bulunulamayacağı ilkesi getirildi.

kanal istanbul Yatırım Programı Hazırlama Esasları Rehberi büyük altyapı projeleri