beykoz

Beykoz 1. Bölge’nin imar planları askıda!

Genel Uğurcan Tokay 17.02.2016
Bakanlık, Beykoz'un 1. Bölge imar planlarını 30 gün süreyle askıya çıkardı.
İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Beykoz 1. Bölge'nin imar planlarını askıya çıkardı. Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve 1 paftalık 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarih ve 1096 sayılı Olur'ları ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmış olup plan değişikliğine konu olmayan kısımlar kesinleşmiştir.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 18.02.2016 – 18.03.2016 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesin ile Beykoz Belediye Başkanlığı'nda eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış olup itirazlar Beykoz Belediyesine ve İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

İş bu imar planına ait askı ilan tutanağı tarafımızca 2 (iki)  nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır.

beykoz 1. bölge imar planları