beykoz dereseki bölgesi

Beykoz 1. Bölge’nin imar planı askıya çıktı

Genel Uğurcan Tokay 03.12.2015
Bölgeyi kapsayan 1/5000'lik imar planı 30 gün süreyle askıda kalacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Beykoz 1. Bölge'de 1/5000'lik imar planlarını askıya çıkardı. Konuyla ilgili olarak bakanlıktan gelen açıklama şu yönde;

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin yapılan değişiklikler Bakanlık Makamının 17.11.2015 tarih ve 12650 sayılı Olur'ları ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmış olup plan değişikliğine konu olmayan kısımlar kesinleşmiştir.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 03.12.2015 – 01.-01.2016 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde ve Beykoz Belediye Başkanlığı'nda eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış olup itirazlar Beykoz Belediyesine ve İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

beykoz 1. bölge imar planı