millet bahçesi

Başakşehir’deki millet bahçesinin imar planı değişikliği askıda!

Genel 15.04.2019 17:42

İstanbul İli Başakşehir İlçesi Ziyagökalp Mahallesi’ndeki millet bahçesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi, millet bahçesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. 

Yapılan açıklama şu şekilde; 
Bakanlığımızın 10.04.2019 tarihli ve E.85458 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Ziyagökalp Mahallesi'nde E=0.03, Yençok=6.50m yapılanma koşullu “Açık ve Yeşil Alanlar (Millet Bahçesi)” kullanımı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi'nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 10.04.2019 tarihinde re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 11.04.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.