Balıkesir - Çanakkale İmar Planı

Bandırma’da sanayi için 48 bin dönümlük alan ayrıldı

Genel Emine Pile 24.03.2015
Balıkesir - Çanakkale İmar Planı'nda Türkiye'nin en büyük endüstri bölgelerinden olması planlanan bir sanayi alanı kurulacak.
Bandırma'da büyük bir endüstri bölgesi doğuyor. Şirketlerin ilgisi de büyük. Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi, 1/100.000'lik planında Bandırma tarafında 48 bin dönümlük alan sanayi için ayrıldı. Bu büyüklük, Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden Manisa OSB'nin 8, Hacı Ömer Sabancı OSB'nin 9 katı demek. Kimya sanayicilerinin Chemport projesi için 30 bin dönümlük yer tahsisi plana işlendi. Sadece bu alana her biri için 200 dönümlük arazi tahsisi varsayımıyla en az 150 dev endüstri tesisi kurulabilir. Orta boy bir endüstri tesisinin 20 - 30 dönüme gerektirdiği dikkate alındığında 48 bin dönüme, (altyapı payları çıkarıldığında) toplamda binden fazla fabrika kurulabilir. 

Planda, Bandırma sınırları içinde çevre yolu ile kıyı arasında 4 bin 800 hektarlık (48 bin dönüm) alan sanayi için ayrılmış durumda. Edinilen bilgilere göre 8 bin dönümlük alanın tahsis de yapıldı. Çolakoğlu, Şirinçavuş'ta 500 dönüm yer aldı. Korçelik, Kroman ve Akdeniz Sınai ve Liman Yatırımları'nın bölgede proje yapıyor. Akdeniz'in 900 dönüm yeri var. Bölgede (Bandırma - Biga arasında) birçok büyük sanayi kuruluşunun arsa arazi baktığı belirtiliyor. Sadece Chemport projesi ile bölgeye en az onlarca firma gidecek. Bu proje 15 milyar dolarlık yatırım öngörüyor. 1.5 milyar dolar civarında bir kamulaştırma yapılacak. Planın başka bir yatırım yönü daha var. Çanakkale'nin kuzey kıyıları, Karabiga ile Lapseki arasındaki santral projelerinin 11'i bulduğu belirtiliyor. İçtaş, Doğtaş (2 tane) Nurol, Alarko - Cengiz ortaklığı, Kaptanlar gibi birçok firmanın projesi bulunuyor. Enerjisa, Bandırma'ya büyük bir santral kurdu. Gerek endüstri, gerekse santrallar için cazip kılan en önemli faktör, etraftaki 5 lojistik merkezi, liman ve hamadde... Plana göre Bandırma'da ağırlıkla Şirinçavuş Köyü çevresi ağır sanayi ve diğer endüstri bölgesi olurken, kuzey kesim enerji yatırımlarına açılacak. 

Kısa mesafede beş tane lojistik merkezi var 

Planda bölgenin sanayi için avantajları da şöyle anlatılıyor: "Yerleşim, Planlama Bölgesi için ulaşım sistemleri dikkate alındığında entegre ve geliştirilebilir kara, hava ve deniz ulaşımı kullanımlarına sahiptir. Bu kapsamda yerleşim için güney çevreyolu ile liman ve merkez bağlantılı karayolu bağlantıları, güney çevreyoluna paralel olarak diğer sanayi kullanımları ile bağlantılı demiryolu bağlantısı önerilmiştir. Deniz ulaşımına yönelik olarak Şirinçavuş ve Bezirci köyleri arasındaki sanayi alanı için liman geliştirilmesi önerilmektedir. Gelişme yönü olarak doğu ve batı yönleri belirlenmiş olup sanayi ve depolamaya faaliyetlerine yönelik kullanımlar güneydoğuda yer alan Manyas Sulak Alan Tampon Bölgesi dikkate alınarak sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda Planlama Bölgesi içerisinde yer alan mevcut ve öneri Lojistik Bölgeler aşağıdaki gibidir; Balıkesir İl Merkezinde Gökköy Lojistik Merkezi (mevcut), Güney Bandırma Lojistik Bölgesi, Lâpseki Lojistik Bölgesi, Savaştepe Lojistik Bölgesi, Susurluk Lojistik Bölgesi." 

Önce toplulaştırma sonradan OSB olacak

Bandırma imar planında sanayi bölgesi olarak ayrılan alanların, sonradan organize sanayi bölgesi (OSB) olması planlanıyor. Bunun için de toplulaştırma öngörülüyor. Planda bu konuda şunlar söyleniyor: 
"Planla belirlenmiş sanayi alanlarının OSB olarak geliştirilmesi için ilgili idarelerce, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması sağlanabilir. Sanayi alanlarında, ilgili mevzuata uygun olarak OSB yer seçimi kesinleştirildiği takdirde, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın OSB alanı olarak kullanılabilir. Plan döneminde oluşacak sanayi tesisi taleplerinin bu planla belirlenmiş sanayi alanlarına yönlendirilmesi ve aynı sanayi faaliyet türlerinin bir araya getirilmesi sağlanacaktır." 

İtirazlar geldi, askı sonrası bakanlık onayladı 

1/ 100 binlik planı Çevre Bakanlığı onayladı. Bu sürecin tamamlandığı konusunda plan dokümanında şu bilgiler veriliyor: "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamı'nın 20/08/2014 tarihli ve 13549 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır. (...) Askı sürecindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında 16/02/2015 tarihinde Bakanlık Makamı'nca onaylanmıştır."

8 bin dönüm tahsis edildi, plana eleştiri de var

İmar planına eleştiriler de var. Öncelikle sivil toplum kuruluşlarının itirazları oldu. Bozcada'nın imara açıldığı ileri sürüldü ve bu konu kamuoyunda tartışıldı. Sanayi kesiminden de eleştirel görüşler geliyor. Bölgede şirketlere yaklaşık 8 bin dönümlük alan tahsis edildiğini ifade eden Bandırmalı sanayici MKS Devo'nun sahibi Korgun Şengün, "2 OSB bölgesinde toplam 5 bin dönümlük boş alan var. Bu OSB bölgeleri Taştepe denen mevkide. Burada ot bile bitmiyor. Böyle boş alan varken, zeytinlikleri ve tarım alanlarını yok etmenin anlamı ne?" diye konuştu. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde (BANOSB) 2'nci etap için çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını bildiren BANOSB Bölge Müdür Yardımcısı Yavuz Demiralay, buranın toplam 2 bin dönümlük ek alan sağlayacağını söyledi.

Dünya

Bandırma sanayi alanı Balıkesir - Çanakkale İmar Planı