Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Bakanlık, raylı sistem projelerini devralıyor

Genel Emine Pile 18.02.2015
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 3 ildeki belediyenin raylı sistem hattı projelerini üstleneceğini açıkladı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Yenikapı-İncirli Metro Hattı, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Meydan-Havaalanı-EXPO Raylı Sistem Hattı projelerini üstlenecek.

Buna göre, yapılan düzenlemeyle, devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar, devredilen projeden sağlanan tüm brüt gelirlerini Hazine Müsteşarlığınca belirlenen banka hesaplarına aktaracak.

Karar kapsamında bakanlıkça projeleri devralınacak belediyeler ve devralma yetkisi verilen projelere İncirli-Sefaköy Metro Hattı eklendi.

Proje üstlenilmesi kapsamında bakanlık, devralınan projeler dışında, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idarelerinin metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemi kurma taleplerini değerlendirecek ve uygun olanları Bakanlar Kuruluna sunacak.

Bakanlık, Bakanlar Kurulunca yapımının üstlenilmesine karar verilen metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve bunlarla ilgili tesislerin ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, plan, proje ve programlarını hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve bunları yapmak veya yaptırmak görevlerini yürütecek.

Bu kapsamda bakanlıkça üstlenilecek projeler ise şöyle:

- İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Yenikapı-İncirli Metro Hattı
- Ankara Büyükşehir Belediyesine ait AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı
- Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Meydan-Havaalanı-EXPO Raylı Sistem Hattı

AA

Raylı Sistem Hattı projeleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı