kıyılardaki tesisler

Bakanlık kıyıları çöpten kurtarıyor!

Genel Emine Pile 12.01.2015
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denize kıyısı bulunan 27 şehir için hazırladığı çalışmayı 2015’e kadar tamamlamayı hedefliyor.
Bir süre önce kıyıdaki yapılara karşı operasyon başlatan bakanlık, bugüne kadar kıyı kenar çizgilerini de yüzde 98 oranında belirledi.

Bakanlık, kıyılardaki tesislere ilişkin acil müdahale planlarının da bu yıl bitmesini hedefliyor. Bu kapsamda öncelikle denize kıyısı bulunan 27 şehir için deniz çöpleri eylem planları hazırlanacak. Bugüne kadar yüzde 35'i tamamlanan Bütünleşik Kıyı Alanı Planları'nın Aydın-Muğla ve Çanakkale-Balıkesir'i içine alan yüzde 75'lik bölümünün yıl içinde, 2016'da da tümünün bitirilmesi amaçlanıyor. Hazırlanan Performans Programı'nda kıyıların son yıllarda ciddi şekilde tahrip edildiğine dikkat çekildi. Planda kıyıların önemli doğal kaynaklar arasında yer aldığı belirtildi. Yapılacak çalışmalar şöyle anlatıldı: “Sorunların çözümünde mevcut planlama ve uygulama sistemiyle kurumsal ve yasal yetersizliklerinden yola çıkarak, yeni bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle kıyı alanları yönetimi anlayışının irdelenmesi ve kıyı mevzuatının yeniden düzenlenmesi gerekiyor.”

Hürriyet

kıyı temizliği Bütünleşik Kıyı Alanı Planları çevre kıyılardaki tesisler