avm x-rayden geçen insanlar

AVM’lerde güvenlik olmalı mı olmamalı mı?

Genel Merve N. Güreş 26.10.2015
CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, son dönemde tartışılan AVM güvenliğiyle ilgili detayları emlaktasondakika’ya anlattı.
Alışveriş merkezlerindeki güvenlik sistemleri ve önlemleri tüketicinin de algısını değiştiriyor. Özellikle son zamanlarda açılan bazı AVM'lerin girişinde X-Ray uygulamasının olmaması eleştirilere neden oluyor.

CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı CEO Osman ÖztürkBunun yanında AVM'lerin kapılarında bulunan X-Ray cihazları, kapı ve el dedektörüyle görev yapan güvenlik görevlilerinin kaldırılmasını isteyen bazı mağaza sahipleri de bu uygulamaların tüketicileri, markaları ve genel ambiyansı olumsuz etkilediğini düşündüklerini dile getiriyor. Peki doğru olan hangisi? Güvenlik sektöründe çok önemli ve başarılı işlere imza atan CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı-CEO Osman Öztürk, AVM güvenliğini emlaktasondakika.com için mercek altına aldı. 

AVM'lerdeki güvenlik yapılanması nasıl olmalı?
Küreselleşen dünyamızda insan ihtiyaçları her geçen gün değişiyor ve çeşitleniyor. İnsanlara ve topluma sunulan hizmetlerin niteliği de buna paralel olarak değişiyor. Antik agora ve pasajlarından bugünün modern alışveriş merkezlerine uzanan tüketim mekânları, çağdaş bir güvenlik ihtiyacını da üst seviyede hissettiriyor. İnsanlar yaşadıkları kentin çekici ve yaşanabilir olmasını istedikleri gibi, yaşayabilir ve yaşanabilir kent merkezleri için stratejiler belirleyerek güvenli, konforlu ve keyifli bir alışveriş ortamı sağlamak isterler. 

‘TEHDİT VE TEHLİKE OLASILIĞI AVM GÜVENLİĞİNİ ÖNEMLİ KILAR'

AVM'ler küçük bir şehir gibi mekansal büyüklüğe, insan yoğunluğuna ve entegre yapılara sahiptir. Birbirine entegre mega yapılardan ve komplekslerden oluşan AVM'ler bu karmaşık özellikleri ile çeşitli kişi, grup ve niyetlerin hedefi haline gelir. Birçok tehdit ve tehlike olasılığının varlığı AVM güvenliğini önemli kılar. Alışveriş merkezlerinin etkisinin büyüklüğü, sayısı ve nerede inşa edildiği de AVM güvenliğiyle doğrudan ilişkilidir. AVM Güvenliği; ulusal AVM standartları doğrultusunda yapı mevzuatı, iş ve yangın güvenliği kurallarına uygun olarak AVM tasarımı ve yönetiminin dengelenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Yazılı emniyet ve can güvenliği planları oluşturulur. Acil durum yönetimi konusunda plan ve programlar yapılarak ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyon yapılır. AVM'ler yangın riski büyük alanlardır.

Zorlu Center gibi birkaç AVM'de görünür güvenlik uygulamaları yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet bir süreden beri AVM'ler değişik nedenler öne sürerek AVM güvenliğine ilişkin yeni bir stratejiyi uygulamaya koydular. Buna göre, bazı AVM'ler güvenlik sistemlerini, cihazlarını kaldırdılar. Kişi ve eşya kontrolü yapılmıyor. Sadece kendi belirledikleri güvenlik kuralları doğrultusunda izleme, gözleme ve uyarma şeklinde bir uygulama yapıyorlar. Özel güvenlik görevlileri şüpheli gördükleri kişi ve eşyalara ilişkin prosedürleri uyguluyorlar.

HERKESİ ŞÜPHELİ GÖREN ABARTILI UYGULAMALAR

Görünür öncelikli güvenlik stratejisinden varlığı fark edilmeyen ve sivil ağırlıklı bir güvenlik stratejisine geçiş yapıldı. Burada iki çelişki ortaya çıkıyor. Birincisi herkesi şüpheli gören ve abartılı bir güvenlik prosedürü uygulayan eski güvenlik uygulamalarıydı. İkincisi ise güvenliğin görünürlüğünü arka plana alan, güvenlik sistemlerini kaldıran ve sayılarını azaltan yeni güvenlik uygulamasıdır. Bence her ikisi de riskler taşıyor. İlk uygulama da havaalanı güvenliği kadar detaycı ve tedirgin edici güvenlik denetimleri müşterileri ve ziyaretçileri endişelendirdi ve mutsuz etti. Güvenlik görevlilerinin uzmanlaşmaması ve iletişimlerinin iyi olmamasından tartışmalara ve birçok olaylara neden oldu. Ayrıca güvenlik maliyetini artırdı ve karlılığı azalttı.

‘HER İKİSİNİN İYİ ÖZELLİKLERİNİ KAPSAYAN BİR STRATEJİ OLMALI'

İkinci durum ise riskleri çoğalttı. İzlemek, gözlemek ve şüpheli durumlarda müdahalelerde bulunmak daha uygun ve çağdaş bir uygulama gibi görünse de görünür öncelikli güvenlik stratejisinin caydırıcılığını azaltması açısından risk oluşturuyor. Suç işleyebilecek kişiler ya da kötü niyet taşıyanlar için cezbedici bir yönelme ve fırsatlar sağlayabilir. Bu nedenle her ikisinin iyi özelliklerini kapsayan bir stratejinin uygulanması daha etkin bir güvenlik farkındalığı oluşturur. 

Birçok müşteri AVM'lerdeki güvenlik önlemlerinin kendilerini olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
AVM'lerin bulunduğu yerlerde meydana gelen suçlar ve güvenliği etkileyen faktörlerin neler olduğuna AVM güvenlik stratejisi kapsamında cevap verilebilir. Perakende sektöründe güvenlik, özel bir güvenlik konseptiyle sağlanır. Müşterilerin güven ve keyifle mekanı kullanmalarını sağlayacak bir güvenlik stratejisi izlenir. Olası olayların önceden öngörülmesinin yanında, meydana gelen olaylara ilişkin istatistiksel verilerin analiz edilerek başta hırsızlıklar ve kayıplar olmak üzere, tüm olaylara karşı önleyici ve koruyucu çalışmalara öncelik verilmesi gerekir.

AVM'LERE PROAKTİF BİR GÜVENLİK STRAREJİSİ

AVM'lerde; yönetim, işyeri sahipleri ve çalışanları, ziyaretçiler ve müşterilerin güvenlik risk ve tehlikelerinden uzak yaşamaları ve ticari faaliyetlerini sürdürmeleri için yönetim tarafından belirlenmiş güvenlik kural ve talimatlarına uygun olarak,
-Yüksek ölçekli güvenlik algısına ve uygulamalarına sahip, 
-Fiziki ve elektronik güvenlik sistemleri ile güçlendirilmiş,
-Uzman özel güvenlik yapısı yönetiminde proaktif bir güvenlik stratejisinin etkin ve yetkin olduğu, 
-Olası risk ve tehlikelere karşı önlemlerin önceden planlanarak alındığı, 

-Özgür, eğlenceli, huzurlu ve mutlu bir alışveriş ikliminin sağlandığı güvenlik konsepti benimsenmelidir.
Alışveriş merkezleri arasındaki rekabetin hızla arttığı bir ekonomik düzende, güvenlik algısı güçlü şirketler rekabet ortamında öne geçecektir. Bu açıdan bakıldığında, verimliliği ve geliri artırmak için güvenlik maliyetini azaltmaya çalışmak riskli bir karardır. Bunun sonuçlarını zaman gösterecektir. Türkiye gibi çevresinde sıcak savaşların ve terör eylemlerinin yoğun olduğu bir coğrafyada güvenlik duyarlılığının etkinlikle sürdürülmesi gerekir. Özellikle son dönemde ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan bölücü ve dinci terör örgütlerinin yaptıkları bombalı ve silahlı terör eylemleri büyük can ve mal kaybına yol açıyor. Toplumda korku ve paniğe neden oluyor. Bu tür terör eylemleri, insanların kalabalık yerlere gitmemelerine, güvenlik kaygısı duymalarına neden oluyor. 

RESMİ GÖREVLİLERİN VARLIĞI CAYDIRICILIK SAĞLAR

İşte bu noktada, AVM ziyaretçilerine, çalışanlarına ve müşterilerine güvende oldukları hissini verecek algısı ve iletişimi güçlü güvenlik uygulamalarının varlığı önem kazanıyor. Elbette bu uygulamalar sivil güvenlik görevlileri ile de sağlanabilir. Ancak otoparklar ve AVM çevresinde resmi görevlilerin varlığı caydırıcılık sağlar. 

ABD VE AVRUPA'DA SİVİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VAR

ABD'de ve Avrupa ülkelerinde resmi güvenlik görevlilerinin olduğu veya olmadığı ya da sivil görevlilerin çoğunlukta olduğu AVM güvenlik uygulamaları bulunuyor. Mega kentlerde özellikle kent merkezlerinde elektronik güvenlik uygulamaları ve sivil güvenlik görevlileri ile ön plana çıkmayan ancak sürekli, izleyen ve gözleyen bir güvenlik stratejisinin uygulandığı AVM güvenlik uygulamaları bulunuyor.

AVM GÜVENLİĞİNE ÖZEL SERTİFİKA PROGRAMI

AVM'lerde çalışan güvenlik görevlileri ayrı bir eğitime mi tabii tutuluyor?
Günümüzde özel güvenlik görevlilerinin yetişmelerinden ve eğitimlerinden kaynaklı birçok sorun bulunuyor. Özel güvenliğin uzmanlaşmaması büyük problem oluşturuyor. Bu konuda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Ancak AVM gibi yoğun kalabalıkların ve değerli mal ve eşyaların bulunduğu mega komplekslerde üst düzey güvenlik prosedürlerinin uygulanması uzmanlık gerektirir. Bu açıdan AVM güvenliğine akademik bir bakış getirmek ve uzmanlık alanı oluşturmak için CSG ve BAU işbirliği ile AVM Güvenliği Sertifika Programları düzenliyoruz.

UZMANLAŞMIŞ VE AKADEMİK BAKIŞA SAHİP PERSONEL

AVM güvenlik konseptinde, çoğu güvenlik programları, üniforma veya sade kıyafetler ile dolaşan, iyi eğitimli ve uzman güvenlik personeline bağlıdır. ABD gibi bazı ülkelerde bölgesel risklere göre, silahlı güvenlik yapıları olsa da, çoğu silahlı değildir. Ancak güvenlik gücünün varlığı, farklı alışveriş merkezlerinde çeşitli ölçülerde hissedilmektedir. AVM'lerde güvenlik problemlerini ortadan kaldırmanın en iyi yolu, iyi eğitim almış, alanında uzmanlaşmış ve akademik bir bakışa sahip personelin istihdam edilmesidir. 

AVM'lerdeki otopark ve araç denetimlerinin bir caydırıcılığı olmadığı konuşulur hep. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Güvenlik, risk ve tehlikeleri öngörmek ve fark etmek prensibine dayanır. Bir yerde güvenliği sağlamak için bir güvenlik planı hazırlanır ve olası risklere göre değişik arama, tarama, denetim ve kontrol yöntemleri uygulanır. Bu caydırıcılık sağlar. Suç işleme niyet ve eğiliminde olanları uzak tutar. Yakalanma riski suçluları engeller. Bu yüzden otoparklardaki araç denetimlerinin caydırıcılığı önemlidir ve tehdidi önleyebilme özelliği vardır. Bu uygulamaların rutin uygulamalar yerine alınan duyum ve olası risklere karşı caydırıcılık oluşturacak etkililikte bir uygulamaya dönüştürmek önemlidir.

Merve N. Güreş/Emlaktasondakika.com

CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk AVM güvenliği alışveriş merkezi