arnavutköy

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde imar planı değişikliği!

Genel Emine Pile 24.08.2017
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi’ndeki nazım imar planı ile uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı.
İstanbul İli Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 1614 parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı. 

Söz konusu plan değişikliği ilanı, 24 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıda kalacak. 

Yapılan açıklama şu şekilde;
Bakanlığımızın 17.08.2017 tarih ve 14647 sayılı yazısı ile İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 1614 parsele ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından 24.03.2017 tarih ve 5442 sayılı yazı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresi içerisinde yapılan itiraz başvurularının Bakanlığımızca değerlendirilmesi sureti ile hazırlanan -1- paftalık NİP-6792,43 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -4- paftalık UİP-1497,58 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 644 sayılı KHK hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca 17.08.2017 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 24.08.2017 tarihinden itibaren -1- ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 24.08.2017

arnavutköy imar planı değişikliği