elektronik haciz

4.5 milyonluk şehirde 1 milyon kişi icralık!

Genel Emine Pile 06.03.2015
Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, İzmir’de her beş kişiden üçünün, her üç haneden ikisinin haciz tehdidi altında olduğunu vurguladı.
İzmir'de icrada olan dairelerde büyük bir artış olduğunu aktaran Aslan, 920 icra dairesinden 28'inin İzmir'de bulunduğunu, dairelerde artık dosya konacak yer kalmadığını aktardı. Durumun ciddiyetine dikkat çekerek beş kişiden üçü, üç haneden ikisinin icranın pençesinde olduğunu belirtti. 

E-HACİZ İSYAN ETTİRİYOR…

Hüseyin Aslan, ‘ihtiyati haciz' ve ‘ihtiyati tahakkuk' dolayısıyla mükellefin gıyabında yapılan mal varlığı araştırması neticesinde banka hesaplarına, trafiğe kayıtlı araçlarına ve tapu tescilli gayrimenkulleri üzerine borç miktarının ucu açık şekilde hacizler konulduğunu, bu çalışmaların herhangi bir ihbar yapılmadan ve mükellefin haberi olmaksızın yürütüldüğünü vurgulayarak, “İcra işlemi sırasında alacaktan fazla mal haczedilmesi, kamu kurumları tarafından alacaklarına karşı uygulanan elektronik haciz yoluyla borçlunun tüm banka hesaplarına herhangi bir ödeme emri olmadan, mükellefin bilgisi dışında borcun 10 katı, 100 katı kadar mal varlığına el koyulması sadece ekonomik işletmeyi çökertmekle kalmıyor,  aynı zamanda, kanun koyucunun da murad etmediği şekilde zararlara yol açılıyor. "Bir hakkın kötüye kullanılması" sonucu ortaya çıkıyor. Buna karşın ödemeyi yapıp haczi kaldırmak istediğinizde ise günlerce, haftalarca uğraşmak zorunda bırakılıyorsunuz. Bu durum mükellefleri kayıtdışılığa ittiği gibi modern tefeciliğin de önünü açıyor."

YASAL GÜVENCELER MEVCUT AMA…

Aslan, hukuk sisteminin hukuki koruma yollarına sahip olduğunu, ancak uygulamada sıkıntılar yaşandığını, böyle bir durumda alacaklının alacağını güvenceye kavuşturmak için kanuni güvenceler sağlanmak suretiyle, işletmelerin iflastan kurtarılabileceğini de sözlerine ekledi.

Egedesonsöz

Hüseyin Aslan İzmir haciz elektronik haciz