alkollü sürücüler

1.00 promili aşanlara hapisten kurtuluş yok

Genel Nafiz Akyüz 07.03.2015
Anayasa Mahkemesi 1.00 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara 2 yıla kadar hapis cezası öngören kanun hükmünü Anayasa'ya uygun buldu

ESD - Antalya 8. Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davayla ilgili, alkollü araç kullananlarla ilgili düzenlemede hapis cezası getiren maddenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı"nı düzenleyen 48. maddesinin, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında 2 yıla kadar hapis cezası öngören hükmüne yönelik iptal istemini reddetti. Böylece sınırın üzerinde alkol alarak direksiyon başına geçenlerin hapis cezasından kurtulma umudu da suya düşmüş oldu. 

Aile hekimlerine 8 saat nöbete de iptal yok

Anayasa Mahkemesi, aile hekimlerine mesai saatleri dışında asgari 8 saat nöbet öngören düzenlemenin iptal istemini de reddetti.

Danıştay 5. Dairesi, baktığı bir davaya ilişkin 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun ilgili düzenlemesinin iptali istemiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Başvurunun ilk ve esas incelemesini birlikte yapan Anayasa Mahkemesi, aile hekimlerine, haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında asgari 8 saat, ihtiyaç halinde bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilmesini düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini de reddetti. 

alkollü sürücülere hapis AYM itirazları reddetti 100 promili aşanlara 2 yıl hapis alkollü yakalanan sürücülere hapis