Dila Gökalp Architects

Ofislerde dönüşüm başladı!

Dekorasyon Ayşe Özlem Kuruca 10.02.2015
DGA, nitelikli dönüşüm projeleri ile yapının mevcut potansiyelini korurken farklı fonksiyonlarla da hayat bulmalarını sağlıyor.
Tekstil, otomotiv, boya, yedek parça gibi sektörlerin atıl durumdaki üretim tesislerinin iletişim ve bilgi teknolojileri, medya, sanat ve reklam ajansları gibi yenilikçi sektörlerin çalışma alanlarına dönüştüğünü söyleyen Mimar Dila Gökalp mevcut haliyle kullanım ömrünü tamamlamış yapılı çevre elemanlarını yeniden canlandırmanın kaçınılmaz hale geldiğini şöyle vurguluyor:

Dila Gökalp Architects olarak bazı endüstri yapılarını farklı mekanlara dönüştürme fırsatımız oldu. Bunu yaparken öncelikli olarak taşıyıcı sistem, hacimsel oranlar ve yapı malzemeleri gibi nitelikleri göz önünde bulundurduğumuzu söyleyebiliriz. Mevcut alanların bazen küçük müdahalelerle, bazen de gereksiz eklentilerden arındırılmasıyla yeni fonksiyonlara dönüşmesi sağlanabiliyor. Projeyi şekillendiren en önemli faktör elbette işverenin çalışma alışkanlıkları oluyor. Fakat mekanın sunduğu avantajları ve önerileri de biz projenin mimarları olarak değerlendirebiliyoruz. Bu avantajlar da aslında endüstri yapılarının esnekliğinden kaynaklanıyor.”

Günümüzde ofis tasarımlarının özgün anlayışlarla ele alınması gerektiğini ve hareketlilik, esneklik, çeşitlilik gibi yeni niteliklerin çok önemli bir hale geldiğini söyleyen Mimar Dila Gökalp çağdaş ofislerin en temel özelliğinin akışkanlık ve geçirgenlik olduğunu vurguluyor: “Yeni nesil ofislerde duvarlar ortadan kalkıyor veya cam gibi saydam yüzeylere dönüşüyorlar. Artık birçok yeni çalışma alışkanlığının ofis projelerinde yer aldığını görmek mümkün. Bu aynı zamanda ofislere özgü mobilyaların üretilmesini de gerektiriyor. Mevcut mobilya sistemleri kimi zaman bu tür esnek mekanlarda rijit kaldıklarından, mobilya tasarımında farklı bir anlayışa ihtiyaç duyuluyor. Aslında bu tür yeni ofisler iş, sosyalleşme ve yaşama dengesinin kent mekanlarında nasıl değiştiğinin küçük bir göstergesi…"

CD atölyesinden medya ajansına: SD 4 Levent Ofisi

Dila Gökalp Architects'in tam da ilgili bölgelerde bir medya ajansı için, açık ofis şeklinde tasarladığı projelerden biri olan “SD 4 Levent Ofisi”, eski bir CD atölyesi olan binanın üst katında, loft konseptine uygun olarak ele alınmış. Şeffaflık, iletişim ve kollektivitenin yoğun olarak yaşandığı ofiste cam bölücüler kullanılmış ve gün ışığının etkisini arttırmak için beyaz renkli döşeme, duvar ve sabit mobilyalar kullanılmış.

Yönetici odası, muhasebe, mutfak ve toplantı odası gibi ses kontrolü sağlanması gereken hacimler dışında diğer çalışma birimleri açık ofis şeklinde, cam bölücülerle oluşturulan iç avlu içerisinde düzenlenmiş. Cam bölücülerle sağlanılan açılar sayesinde, mekan içinde mekan oluşturulmuş ve bu açı fikri, tasarlanan açılı mobilya ayakları ile de pekiştirilmiş.

Genç ve dinamik çalışma alanı: Mobilike

Dila Gökalp Architects, dönüşüm bölgelerinden biri olan Levent'te bulunan ve tekstil fabrikası olarak kullanılmış bir yapının giriş katını yeniden düzenleyerek, mobil reklam ajansı Mobilike için genç ve dinamik bir ofis tasarlamış. Mobilike'nin yenilikçi çalışma ortamını, endüstriyel estetik üzerinden kurgulamak istemiş ve brüt beton yüzeyler, bakır borular, işlem görmemiş krom kablo kanallar açıkta bırakılmış. Ofisin tasarımında özgür dolaşıma ve göz temasına olanak tanıyan planlama anlayışı hakim olmuş. Dila Gökalp Architects, Mobilike'nin sahip olduğu inovatif ve dinamik yapıyı, planlama kurgusuyla ve detaylarının bütünlüğüyle yeniden hayat bulan ofisinde yansıtmayı hedeflemiş.

ofis dönüşüm projesi Dila Gökalp Architects DGA Mimar Dila Gökalp nitelikli dönüşüm projesi