Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM kanununu onayladı!

AVM Ayşe Özlem Kuruca 29.01.2015
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışveriş merkezleri ile ilgili düzenlemeyi de kapsayan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği alışveriş merkezleri ile ilgili düzenlemeyi de içeren Kanunda, Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak.

PERBİS, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılacak ve bu kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan elektronik kayıt sistemleriyle çevrimiçi olarak birbirine bağlanacak.

Çalışma saatlerinin mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının ya da tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınarak vali tarafından belirlenebilecek.

AVM kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alışveriş merkezlerini de kapsayan Kanun'da neler olacak?

AVM düzenlemesi AVM kanunu AVM çalışma saatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan

AVM