Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun

AVM Kanunu’nun içeriğinde neler olacak?

AVM Emine Pile 29.01.2015
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması gibi amaçları bulunan Kanun ile alışveriş merkezleriyle ilgili de bazı düzenlemeler yapılacak. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde perakende işletmelerine yönelik olarak Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak. Böylece perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımı sağlanacak. 

Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediyeleri yetkili olacak. Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken, üst meslek kuruluşlarının görüşleri alınacak. Bu kuruluşlar görüşlerini 15 gün içinde bildirecek. 

Eki için tıklayın!
Ayrıntılar için tıklayın!

alışveriş merkezleri AVM Kanunu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi PERBİS

AVM