AVM

Avcı AVM’lere de girdi!

AVM Ayşe Özlem Kuruca 15.03.2015
Avcı Architects, AVM’lerde tek bir fonksiyona odaklanmış mekanlardan çok, kentin yaşanabilirliğini destekleyen stratejik dönüşüm projeleri tasarlıyor.
Türkiye'de ve yurt dışında ödüllü projelere imza atan Avcı Architects, alışveriş merkezlerinin içe dönük ve çevresinden kopuk yapı kurguları üzerine araştırmalar yapıyor ve modern alışveriş merkezlerinin kentsel bağlamdaki yerine vurgu yaparak farklı nitelikte projeler üretiyor.

Yaşam merkezlerinin vazgeçilmez mahalle ve sokak dokularının, insanlar arasındaki bağı güçlendirdiği gerçeğinden yola çıkan Mimar Selçuk Avcı, bu zeminin entegre edilmediği ya da çekim noktalarının bu yönde kurgulanmadığı alışveriş merkezlerinin uzun ömürlü olamayacağını düşünüyor ve ekliyor: “Nitelikli araştırma yapılmadan inşa edilen alışveriş merkezlerinin yatırımcıları genellikle hüsrana uğrar. Konunun uzmanlarının, neredeyse bitişik nizamda alışveriş merkezi yapılmasının doğru bir karar olmadığını mal sahiplerine söylememeleri bence büyük bir mesuliyetsizlik. İngilizce'de bu tür yapılarla ilgili enteresan bir terim vardır; Cannibalisation, yani birbirini yemek... İşte bu düşüncesizlikle yapılan alışveriş merkezleri birbirlerini yiyorlar, çünkü çekim merkezleri çakışıyor ve kullanıcılar hangisine gideceğini şaşırıyor. “

Alışveriş merkezlerinin popülaritesi düşüşe geçecek... 

1950'li yıllarda Amerika'da yayılmaya başlayan ve kısa zamanda hızla sayıları artan modern alışveriş merkezlerinin, kent yaşantısını destekleyemeyen altyapısının ve yakın çevrede birbirini olumsuz etkilemesinin Türkiye için de beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Mimar Selçuk Avcı, alışveriş merkezlerinin günümüzdeki popülaritesinin benzer bir hızla düşüşe geçmesinin olası olduğunu söylüyor.

Urbanista ile işbirliğinde yatırım stratejileri kurgulayan Avcı Architects, alışveriş merkezi yatırımcılarını da bu konuda bilinçlendirerek yönlendirmeye çalışıyor. Bu stratejik ortaklık daha mimari süreç başlamadan, yatırımcıya o yer için vizyonun ne olması gerektiğini tanımlamak üzerine kurulu, rakamsal, toplumsal ve sosyolojik evreleri olan araştırmaları kapsıyor. Bu araştırmalarda, yatırım potansiyellerinin seçenekleri ve rakamsal olarak nasıl işleyebileceğini anlatan bir altyapı hazırlanarak, yapıların toplumsal standartları nasıl etkileyebileceği üzerine öneriler üretilmeye çalışılıyor. 

Mimar Selçuk Avcı, tasarım yaklaşımında sürdürülebilirlik esaslarını temel alarak projeler üreten Avcı Architects'in, alışveriş merkezlerini bu konuda diğer yapılardan farklı görmediğini “Etik, ekolojik, ekonomik filtrelerden geçirilen çalışmalar sonucunda, alışveriş merkezleri sadece enerji tasarrufu ile değil, bununla birlikte yaşam merkezlerine ve topluma uzun süre destek veren altyapısıyla sürdürülebilir niteliklere ulaşabilir” şeklinde vurguluyor.

Avcı Architects Avcı Architects AVM tasarımı

AVM