Akbatı AVM

Akbatı AVM, kiracıları için dolar kurunu sabitledi

AVM Emine Pile 29.02.2016
İstanbul Esenyurt'ta bulunan Akbatı AVM, dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle kiracılar için önlem aldı.
İstanbul Esenyurt'ta 200 mağazanın bulunduğu Akbatı AVM'de dolar kuru 2.70 lira olarak sabitlendi.

Konu ile ilgili Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde kiracılarımıza destek olmak amacıyla, Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki mevcut kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen ve Şirketimiz ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayan kiracılarımız arasından Şirketimiz tarafından ihtiyari olarak belirlenecek kiracılarımıza 01/03/2016-31/03/2016 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 2,70 TL olarak belirlenmesine, belirlenen kurun kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi şartı ile kira bedellerinin bu şekilde tespit edilmek sureti ile kiracılarımızdan tahsil edilmesine, karar verilmiştir" denildi.

Akbatı AVM Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. KAP

AVM