üsküdar küçük çamlıca
Haberler / Arsa-Arazi / Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi’nde imar planı değişikliği!

Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi’nde imar planı değişikliği!

Arsa-Arazi 19.07.2017 11:18

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Üsküdar ilçesi Küçük Çamlıca Mahallesi’ndeki imar planı değişikliğini askıya çıkardı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Küçük Çamlıca Mahallesi'nde yer alan parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı”ndan  “Özel Eğitim Tesisi” olarak tanımlanmasına ilişkin imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

Söz konusu değişiklikler 19 Temmuz-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarıldı.
 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Küçük Çamlıca Mahallesi, 73 Pafta 58 ada, 1ve 2 sayılı parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı”ndan  “Özel Eğitim Tesisi” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği İle 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamı'nın 07.06.2017 tarih ve 6402 sayılı OLUR'u ile uygun bulunarak 644 sayılı KHK'nın 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.
Söz konusu plan değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 19.07.2017 – 17.08.2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.
 
İş bu imar planlarına ait askı ilan tutanağı, tarafımızca 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır.