halkalı
Haberler / Arsa-Arazi / Halkalı’da imar planı değişiklikleri askıya çıktı

Halkalı’da imar planı değişiklikleri askıya çıktı

Arsa-Arazi 20.08.2017 15:56

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi’nde bulunan bazı parsellere ilişkin imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 808 Ada, 1-2 Parsel ve 853 Ada6-7-8 Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 17 Ağustos 2017- 15 Eylül 2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıda kalacak. 

Yapılan açıklama şu şekilde;

Bakanlığımızın 15.08.2017 tarih ve 14491 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 808 Ada, 1-2 Parsel ve 853 Ada6-7-8 Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 17.08.2017- 15.09.2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.