liman
Haberler / Arsa-Arazi / Büyükçekmece Yat Limanı’na ilişkin imar planı değişikliği

Büyükçekmece Yat Limanı’na ilişkin imar planı değişikliği

Arsa-Arazi 20.08.2017 16:04

Büyükçekmece Yat Limanı'na İlişkin Hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıktı.

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Üstgeçit Durağı Mevkiinde yer alan Büyükçekmece Yat Limanı'na İlişkin Hazırlanan imar planı değişikliğinin 30 gün süre ile askıya çıkarıldığı duyuruldu. 

Buna göre söz konusu değişiklik 17 Ağustos 2017- 15 Eylül 2017 tarihleri arasında askıda kalacak. 

Yapılan açıklama şu şekilde;

Bakanlığımızın 08.08.2017 tarih ve 14087 sayılı yazısı ile, Büyükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanan İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Üstgeçit Durağı Mevkiinde yer alan Büyükçekmece Yat Limanına İlişkin 04.09.2014 tarih ve 14169 sayılı Bakanlığımız işlemi ile onaylanan -2- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile -5- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların bir kısmının uygun görülmesi neticesinde yeniden düzenlenen -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile -2- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. Maddesi uyarınca tadilen onaylandığı bildirilmiştir. 

Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 17.08.2017- 15.09.2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.