Zeytinburnu

Zeytinburnu Millet Bahçesi’ne ilişkin imar planı askıda!

Arsa-Arazi (2B) 21.04.2019 06:00

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, Millet Bahçesi’ne ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, Millet Bahçesine İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 ay süre ile askıya çıkarıldı. 

Yapılan açıklama şu şekilde; 

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, Millet Bahçesine İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığımızın 10.04.2019 tarihli ve E.83567 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, Millet Bahçesine İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi'nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca 10.04.2019 tarihinde resen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 11.04.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 11.04.2019