hazine arazisi

Vatandaş için büyük fırsat, o arsalar satışa çıktı!

Arsa-Arazi (2B) 08.06.2018 09:54

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Hazine arazisi üzerinde tarım yapan vatandaşlar için satın alma hakkının olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hazineye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı hakkına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, hazineye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı hakkında şunları kaydetti:

Belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturduk. Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek.