atıl durumdaki askeri alan

Vatan Caddesi'ndeki atıl alan imara açılacak

Arsa-Arazi (2B) 14.11.2018 16:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan eski askeri alanın imar planlarını değiştiren teklifi onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, "atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması" kapsamında, Vatan Caddesi üzerinde bulunan eski askeri alanın imar planlarını değiştiren teklifi onayladı. Boş durumdaki arsa, 5 katlı sosyal kültürel tesis alanına alındı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 yıl önce söz konusu arsanın imar planlarının değiştirilmesi teklifine sert tepki göstermişti

İBB Meclisi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan ve eskiden askerlik şubesinin bulunduğu arsa ile ilgili olarak Fatih Belediyesi'nin hazırladığı imar planı değişikliği teklifini görüştü.

Yaklaşık 700 metrekare büyüklüğünde olan ve imar planlarında "askeri alan" olarak görülen arsanın, 5 katlı "sosyal kültürel tesis alanı"na alınması teklif edildi. İmar planı değişikliği teklif dosyasında, Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü de yer aldı. Söz konusu arsa ile ilgili 10 yıl önce yapılmak istenen imar değişikliğine bakanlık sert tepki göstermişti.

"CUMHURBAŞKANLIĞI 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI"

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, imar planı değişikliği ile ilgili olarak hazırlan İmar Komisyonu dosyasında bakanlığın görüşü özetle şöyle yer aldı:

"Konu hakkında yapılan inceleme neticesinde; söz konusu parselin Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli olduğu ve Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ... ile yürütülen ‘Kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırması' çalışması kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, ‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı' amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir."

İBB Meclisi, söz konusu imar planı değişikliği teklifini oy çokluğuyla kabul ederken, İBB Planlama Müdürlüğü'nün aynı değişikliği üst ölçekli planlarda da yapması yönünde karar aldı. Teklife CHP grubu ret oyu verdi.

BAKANLIK DAHA ÖNCE "ASKERİ ALAN YEŞİL ALAN OLMAK ÜZERE TERK EDİLDİ" DEMİŞTİ

İBB, söz konusu arsa ile ilgili olarak 2008 yılında da imar planı değişikliği yapmak istemiş ancak Milli Savunma Bakanlığı bu değişiklik teklifine sert tepki göstermişti. Bakanlık söz konusu askeri alanın, yeşil alan olarak kullanılmak üzere terk edildiğini belirterek özetle şöyle demişti:

"Askeri hizmet alanı olarak Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisliyken Fatih Belediye Encümeni'nin 20 Şubat 1990 tarihli kararı ile imar planında yol ve yeşil alan olarak terk edilen ancak terk amacına aykırı olarak üçüncü şahıslarca otopark olarak kullanılan yerler de dahil olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli 427 pafta, 1845 ada, 21 parsel taşınmazın eski haline getirilmesi, üzerindeki yapı ve işgallerin önlenmesi, imar planlarında ‘askeri alan' olarak düzenlenmesi, aksine yapılacak işlemlerde, ‘görevi ihmal ve kötüye kullanma' çerçevesinde ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma açılacağı hususu bildirilmiştir."

MSB'nin bu görüşünden sonra söz konusu arsa, askeri alan olarak kalmıştı.