üsküdar altunizade bölgesindeki arsanın uydu görüntüsü

Üsküdar’da 17 dönümlük arsanın imar planı askıda!

Arsa-Arazi (2B) Uğurcan Tokay 25.08.2015
İstanbul Golf Kulübü'nün yanındaki arsa E5 Karayolu'na yakınlığıyla dikkat çekiyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Üsküdar ilçesine bağlı Altunizade Mahallesi'ndeki 17 bin 920 metrekarelik parselin imar planını askıya çıkarttı. Kayıtta tarla olarak gözüken taşınmaz, mevcut konumuyla dikkat çekiyor.

İstanbul Golf Kulübü'nün yanı başında yer alan taşınmazın diğer köşesinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi bulunmakta. İstanbul Şehir Üniversitesi'yle bitişik konumda bulunan tarlanın E5 Karayolu'na bakan bölümünde Özyeğin Üniversitesi yer almakta.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımızın 20.08.2015 tarih ve 13983 sayılı yazısı ekinde iletilen İlimiz, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 2 Ada, 1 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca NİP-8601,4 ve UİP-396,4 plan işlem numarası ile re'sen onaylanmış ve söz konusu plana askı süresince yapılan itirazlar Bakanlığımız tarafından reddedilmiş olup, İmar Planı plan hükümlerinin 3. Maddesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -1- paftalık 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca uyarınca NİP-8601,5 ve UİP-396,5 plan işlem numarası alarak 20.08.2015 tarihinde Bakanlığımız tarafından re'sen onaylanmış olup, plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımları kesinleştirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 25/08/2015-23/09/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com

altunizade arsa istanbul golf kulübü abdullah ağa vakfı üsküdar arazisi vakıflar altunizade otel arsası