Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası

Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası imar planı değişikliği

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 09.03.2017
Eyüp İlçesi, Güzeltepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hasdal ve Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası Nazım İmar Planı değişti.
Eyüp İlçesi, Güzeltepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1/5000 ölçekli Hasdal ve Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası Alanı Uygulama İmar Planı teklifi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine  Hakkında Kanunu, 644 sayılı KHK hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 4. Maddesine göre Milli Savuma Bakanlığı ile mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında imzalanan 04.06.2008 gün ve 3258 sayılı Protokol kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca onaylandı.

Söz konusu plan, 7 Nisan 2017 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı. 

Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası