Tarım arazileri

Tarım arazileri satışında son gün 16 Aralık!

Arsa-Arazi (2B) 30.07.2019 14:41

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, tarım arazileri satışında son günün 16 Aralık olduğunu söyledi.

İl Müdürü Budak yaptığı açıklamada, “19 Nisan 2012/6292 sayılı orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile hazineye ait tarım arazilerinin satış dahil değerlendirme işlemleri yürütülmektedir. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı resmi gazete ‘de yayımlan 7181 sayılı tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla 6292 sayılı kanuna geçici madde 9 eklenerek, 2/B taşınmazlarına ve hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır” dedi.