tapu

Tapu kayıtları sayesinde sınır anlaşmazlıkları çözülüyor

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 31.10.2016
Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde saklanan tapu kayıtlarının önemine dikkat çekti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde saklanan ve Türklerin Afrika, Ortadoğu ve Balkanlardaki 26 ülkede bulunduğunun kanıtı olan yüzlerce yıllık tapu+kay%c4%b1tlar%c4%b1'>tapu kayıtları, ülkeler arasında yaşanan sınır anlaşmazlıklarının çözümüne katkı sağlıyor.

Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde özenle saklanan Osmanlı dönemine ait tapu+kay%c4%b1tlar%c4%b1'>tapu kayıtlarının önemini vurguladı.

Tapu kayıtlarının, bugüne ışık tutan, ülkeler arasındaki sınır anlaşmazlıklarının çözümünde de hayati öneme sahip "hazine" niteliğindeki belgeler olduğuna işaret eden Türkoğlu, "Arşivimizde Osmanlı coğrafyasından ayrılarak daha sonra bağımsızlığını kazanmış 26 ülkenin tapu+kay%c4%b1tlar%c4%b1'>tapu kayıtları var." dedi.

Türkoğlu, söz konusu tapu+kay%c4%b1tlar%c4%b1'>tapu kayıtlarının kapsadığı ülkelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bunlar Afrika, Ortadoğu'da bildiğiniz bütün ülkeler ve Avrupa'da da Balkanların neredeyse tamamında. Libya, Irak, Ürdün, Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail, Suudi Arabistan'da kayıtlı olan mülkiyete esas toprakların, ülkelerin kayıtları bizde mevcut. Balkanlarda ise Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Moldova, Romanya'nın bir kısmı, Kafkasya'da Gürcistan'ın bir kısmı ve Anadolu'nun tamamının tapu+kay%c4%b1tlar%c4%b1'>tapu kayıtları bizim arşivimizde." 

Tapular sınır anlaşmazlıklarını çözüyor

Tapu kayıtlarının sadece geçmişe ait değil, bugüne de ışık tutan belgeler olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, "Bu tapu+kay%c4%b1tlar%c4%b1'>tapu kayıtları ülkeler arasındaki bazı sorunların çözümlenmesinde de çok önem arz etmekte ve delil teşkil etmektedir. Şöyle ki Makedonya ile Yunanistan arasındaki sınırlar bizim tapu+kay%c4%b1tlar%c4%b1'>tapu kayıtlarımızdan elde edilen bilgilerle çözümlenmektedir. İhtilaflı başka ülkeler arasındaki kayıtlar da bu şekilde çözümlenmekte." diye konuştu. 

"Milli Arşiv Kanunu'na ihtiyacımız var"

Türkoğlu, arşivcilerin, Osmanlıca çalışanların, Osmanlı arşivlerinde görev alanların daha rahat çalışabilmeleri için bir Milli Arşiv Kanunu'na ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

tapu kayıtları tapu sınır anlaşmazlıkları Zeynel Abidin Türkoğlu