Sultanbeyli’deki imar planı değişikliği

Sultanbeyli’deki imar planı değişikliği askıda!

Arsa-Arazi (2B) 24.03.2017 13:28

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30 gün askıya çıkarıldı.

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 107 ada 1 parselde mevcut imar planında “Cami Alanı” olarak planlı olan taşınmazın 890,39 m²lik kısmının “Sosyal Tesis Alanı”, 6229,81 m²lik kısmının “Ticaret-Konut Alanı” ve 325,09 m²lik kısmının yol olarak ayrılmasına ilişkin hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı. 

Buna göre söz konusu imar planı değişikliği, 24 Mart  2017- 22 Nisan 2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıda olacak. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde; 

Bakanlığımızın 23.03.2017 tarih ve E.5320 sayılı yazısı ile, İlimiz Sultanbeyli İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 107 ada 1 parselde proje geliştirmek amacıyla imzalanan 16/12/2016 tarihli protokolün ilgili maddesi uyarınca, söz konusu gayrimenkulün mülkiyetinin 19/12/2016 tarihinde İller Bankasına devredildiği belirtilerek yakın çevresinde mevcutta inşası tamamlanmış dini tesis alanı olduğu gerekçesi ile mevcut imar planında “Cami Alanı” olarak planlı olan taşınmazın 890,39 m²lik kısmının E:1.00 ve Yençok:5 kat yapılanma koşulu ile  “Sosyal Tesis Alanı”, 6229,81 m²lik kısmının E:1,50 ve Yençok:8 kat yapılanma koşulu ile “Ticaret-Konut Alanı” ve 325,09 m²lik kısmının yol olarak ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Bakanlığımızca incelenmesinden bahisle;

İlimiz, İlimiz Sultanbeyli İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 107 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca 23/03/2017 tarihinde re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 24/03/2017-22/04/2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.