silivri

Silivri çevre düzeni planı değişikliği!

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 14.11.2016
Silivri ilçesi sınırları içerisinde kalan alanın Çevre Düzeni Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Bakanlığımızın 02/11/2016 tarihli ve E.17786 sayılı yazısı ile bildirilen; toplamda 545 ha. büyüklüğündeki alanda öngörülen “EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali” nin İlimiz, Silivri İlçesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 485 ha. büyüklüğündeki alanının “Enerji Üretim Alanı” olarak (F20 plan paftası) planlamasına ilişkin düzenlenen ve Bakanlığımızca 27/10/2016 tarihinde onaylanan “İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” , Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi gereğince, 14/11/2016-13/12/2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

silivri imar planı değişikliği