sarıyer arazi

Sarıyer'deki arazi için eski planlara dönüldü

Arsa-Arazi (2B) 11.10.2018 14:26

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 127 metrekarelik arazide inşaat yapılmaması için eski planlara dönme kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi 391 ada, 30 parseldeki 127 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin korunması için 11 Haziran 2003 yılında kabul edilen "Sarıyer Geri Görünüm ve Etkileme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları"na dönülmesini oy birliğiyle kabul etti.

Alınan bilgiye göre, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'ne ait arazinin büyüklüğü 126 bin 984 metrekare. Büyük bölümü yeşil alan olan arazide 3 tenis kortu, Yaban Hayvanları Müzesi, 3 trap-skeet atış poligonu, makine tesisatı, misafirhane binası, havalı silahlar, atış poligonu ile lokal ve idari binalar bulunuyor. 

Arazi, Spor Genel Müdürlüğüne ait olmasına karşın kullanım hakkı İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'ne ait. Spor Genel Müdürlüğü ile Avcılık ve Atıcılık Kulübü arasında 06 Ağustos 1997 ve 26 Mayıs 1998 tarihli tahsis protokolleri uyarınca arazinin kullanım hakkı 49 yıllığına kulübe devredildi. 21 Ocak 2016'da arazinin mevcut planlarının değiştirilmesi gündeme geldi. Arazi üzerinde çeşitli inşaatların yapılması için plan değişikliği teklifleri, İBB Meclisi'nin gündemine alındı.

İnşaat izni verilmişti

Belediye Meclisi'nde, 12 Ocak 2018'de oy çokluğuyla kabul edilen Koruma Amaçlı Nizam İmar Planı (KANİP) tadilatında meri plan fonksiyonu değiştirilmeden, "Onama sınırı içerisindeki fonksiyon kentsel ve bölgesel büyük spor alanlardır. Bu alanlarda spor akademisi, spor eğitim tesisi ve spor hastanesi yapılabilir. Emsal yapılama şartı 0,50'yi aşmayacaktır." denilerek arazinin üzerinde inşaata izin verildi.

Ancak Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere bazı kurumlar, planlara itiraz etti. Arazinin Boğaziçi SİT alanı geri görünüm ve etkileme alanında kalması nedeniyle itirazlar değerlendirildi.

Koruma Kurulu uygun bulmadı 

İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, "spor akademisi, spor eğitim tesisi, spor hastanesi gibi fonksiyonlar, 'Planlı Alanlar Tıp İmar Yönetmeliği Sosyal ve Kültürel Altyapı Alanları' başlıklı spor ve oyun alanları maddesinde spor alanlarında yapılabilecek fonksiyonları kapsamadığından ve yoğunluk artırıcı olduğundan" sunulan plan değişikliği teklifinin uygun olmadığına karar verdi.

İtiraz ve değerlendirmeler, İBB Plan Müdürlüğü tarafından rapor haline getirilerek İmar ve Bayındırlık ile Gençlik ve Spor Komisyonu'na getirildi.

Meclis gündeminde ele alındı

Her iki komisyon da durumu, "Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi 391 ada 30 parsele ilişkin 12 Ocak 2018 tarihli 1/5000 ölçekli KANİP değişikliğine itirazlar incelenmiş olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın itirazı ve diğer itirazlar doğrultusunda 11 Haziran 2003 tarihli 1/5000 ölçekli 'Sarıyer Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na dönülmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür." değerlendirmesiyle raporu İBB Meclis gündemine gönderdi.

Rapor, AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Yeni karara göre, değerli arazi üzerinde spor akademisi, spor eğitim tesisi ve spor hastanesi yapılmayacak. Arazi, mevcut tesisler ve sahip olduğu yeşil alanla korunacak.