nazım imar planı

Sancaktepe’de imar planı değişikliği askıda!

Arsa-Arazi (2B) 08.05.2017 16:15

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi’nde yer alan imar planı değişikliğini askıya çıkardı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, Akpınar Mahallesi Kozdere Mevkii sınırları içerisinde yer alan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunu uyarınca riskli yapı ilan edilen alana yönelik hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

Sancaktepe İlçesi, Akpınar Mahallesi, 8274 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 8 Mayıs 2017 tarihinden 7 Haziran 2017 tarihine kadar 30 gün boyunca askıda kalacak.