adalar

Kınalıada’da nazım imar planı değişikliği askıda!

Arsa-Arazi (2B) 18.04.2017 17:06

İstanbu’un Adalar ilçesi Kınalıada Mahallesi’nde yer alan koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

Adalar ilçesi Kınalıada Mahallesi, 156 ada, 1 sayılı parsele (Yassıada) ilişkin kıyı yapılarını da kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği İle 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı. 

Söz konusu plan, 17 Nisan 2017 tarihinden 16 Mayıs 2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıda kalacak. 

Yapılan açıklama şu şekilde; 

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 156 ada, 1 sayılı parsele (Yassıada) ilişkin kıyı yapılarını da kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği İle 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamı'nın 23.03.2017 tarih ve 3201 sayılı OLUR'u ile uygun bulunarak 644 sayılı KHK'nın 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu plan değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 17.04.2017 - 16.05.2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

İş bu imar planlarına ait askı ilan tutanağı, tarafımızca 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır.