kuşdili çayırı

Kadıköy Kuşdili Çayırı’nda imar planı değişikliği!

Arsa-Arazi (2B) 16.09.2017 14:09

İstanbul'un Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Çayırı’nda koruma amaçlı nazım imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planı askıda...

Kadıköy'ün Osmanağa Mahallesi'nde Kuşdili Çayırı 1 ada 71 ve 72 [eski 71-70-67 (eski66-67)] sayılı parseller ile kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı. 

Söz konusu imar planı değişikliği 15 Eylül 2017 tarihinden 14 Ekim 2017 tarihleri arasında askıda kalacak.

Yapılan açıklama şu şekilde; 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Çayırı 1 ada 71 ve 72 [eski 71-70-67 (eski66-67)] sayılı parseller ile kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamı'nın 12.07.2017 tarih ve 8048 sayılı OLUR'ları ile 644 sayılı KHK'nın 13/A maddesi uyarınca tadilen onaylanmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 15.09.2017-14.10.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.