beykoz ishaklı mahallesi

İstanbul Beykoz’da 2 mahallede imar planı değişikliği askıda!

Arsa-Arazi (2B) 26.12.2018 14:37

İstanbul’un Beykoz ilçesi İshaklı Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi, İshaklı Mahallesi,  313,316,402 No.lu Parseller ve Kadastral Yola ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi onaylandı. 

Söz konusu değişiklik, 27 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıda kalacak. 

İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi,  152 Ada, 7 ve 8 Nolu Parseller ve Kadastral Yola ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi onaylandı. Söz konusu planlar 27 Aralık 2018 – 25 Ocak 2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalacak.