tarım arazilerinin satışı

Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı hakkında karar!

Arsa-Arazi (2B) 08.03.2017 08:50

Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışı ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de açıklandı.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar bugünkü Resmi Gazete'nin Bakanlar Kurulu Kararları arasında yer aldı.

Buna göre 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak, süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme süreleri 6 ay uzatıldı.