Hazine arazileri

Hazine arazilerini işgal edip satıyorlar!

Arsa-Arazi (2B) Zeynep Karabağ 21.08.2015
Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'de Hazine arazilerini işgal edip üçüncü kişilere usulsüz şekilde satıldığı ve kiralandığının tespit edildi.
İstanbul Valiliği, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'de Hazine arazilerini işgal edip üçüncü kişilere usulsüz şekilde satıldığı ve kiralandığının tespit edildiğini belirterek, mağdur olmamaları için vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Silivri ve Çatalca'ya bağlı eski Istranca mahalleleri (Sayalar, Danamandıra, Çayırdere, Hallaçlı, Aydınlar vs.) ile Arnavutköy'e bağlı bazı mahallelerdeki Hazine taşınmazlarının, son günlerde artan bir şekilde işgal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, defterdarlıkça, dilekçe ve şikayetler üzerine yapılan çalışmalarda arazilerin bu kişilerce, usulsüzce ve muhtarlık mührüyle mühürlenerek adi evrak niteliği taşıyan "alım/satım veya zilyetliğin devri sözleşmesi" adıyla üçüncü şahıslara bedeli mukabilinde satıldığı veya kiralandığının tespit edildiği vurgulandı.

İstanbul Valiliği'nce ilgili kaymakamlıkların bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, Hazine'ye ait taşınmazların (Hazine'nin özel mülkiyetinde olan veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan/tescil harici) gayriresmi bir şekilde alım-satım/devir veya kiralama işlemlerine konu edilmesi sonucunda üçüncü şahısların mağdur olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca muhtarların bu tür işlemleri teşvik eder nitelikte bu sözleşmelerde imzasının bulunması ve muhtarlık mührüyle mühürlenmesinin uygun olmayacağı bildirilerek, bu tür işlemleri yapan muhtarların araştırılarak gereğinin yapılmasının istendiği belirtildi.

"Hazine arazisi için defterdarlığa müracaat şart"

Valilik, açıklamada vatandaşlar için şu uyarıları yaptı:

"Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'ün de yer aldığı bölgede yaşayan halkımızın, adına düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti tapusu olmadığı halde işgal etmiş olduğu Hazine taşınmazlarını muhtar senedi, zilyetliğin devri sözleşmesi, satış senedi, kira sözleşmesi gibi adlar altında hukuki geçerliliği olmadan 3. kişilere satmakta veya kiralamaktadır. Durumdan habersiz olarak devir aldığını, satın aldığını veya kiraladığını düşünen bu kişiler ileride tapularını alacakları ümidiyle bu taşınmazlara büyük paralar ödemek suretiyle mağdur olmaktadır. Bilinmelidir ki, taşınmaz alım-satımı ancak ilgili tapu müdürlüklerinde, tapu müdürü veya yetkilisi huzurunda yapılmaktadır. İlimiz sınırları dahilinde bulunan Hazine'ye ait taşınmazlar İstanbul Defterdarlığı'nca yönetilmekte olup, muhtarlar veya diğer şahıslar tarafından Hazine taşınmazlarının 'zilyetliğin devri' adı altında devri, alım-satımı veya kiralanması hiçbir şekilde yapılamaz. Hazine taşınmazlarını satın almak, kiralamak veya irtifak hakkı/kullanma izni tesis etmek isteyenlerin defterdarlığımıza müracaat etmesi gerekmektedir. İleride telafisi imkansız sonuçlar doğurarak mağduriyetlerin yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın belirtilen hususlara hassasiyetle riayet etmeleri kendi menfaatlerine olacaktır."

Açıklamada, bu tür gayriresmi işlemlere teşebbüs ettiği tespit edilenler hakkında gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için İstanbul Defterdarlığı'nca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, Hazine taşınmazlarının işgale uğradığının tespiti halinde de ilgili yasa gereğince mülki amirden tahliyesinin isteneceği kaydedildi.

Hazine arazileri