Halkalı Millet Bahçesi

Halkalı Millet Bahçesi’ne ilişkin imar planı değişikliği askıda!

Arsa-Arazi (2B) 21.04.2019 10:30

İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi, Millet Bahçesi’ne ilişkin imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi, Millet Bahçesi'ne ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 1 ay süre ile askıya çıkarıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde; 
Halkalı Mahallesi, Millet Bahçesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 10.04.2019 tarihinde re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 11.04.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.