Eyüp Çırçır Mahallesi

Eyüp Çırçır Mahallesi’ndeki imar planı değişikliği askıda!

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 13.10.2016
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eyüp ilçesi, Çırçır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan riskli yapıların imar planı değişikliğini askıya çıkardı
İstanbul'un Eyüp ilçesi Çırçır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve “riskli yapı” olarak belirlenen yapıların bulunduğu 179 ada 2 no.lu taşınmaza yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Söz konusu plan, 13 Kasım 2016-11 Kasım 2016 tarihleri arasında 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı. 

Yapılan açıklama şu şekilde;
Bakanlığımızın 07.10.2016 tarih ve 16214 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca “Riskli Yapı” olarak belirlenen yapıların bulunduğu 179 ada 2 no.lu taşınmaza yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ı) ve 7 (e) maddeleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Bakanlığımızca NİP-22087 ve UİP-22091 plan işlem numaraları ile 07.10.2016 tarihinde tadilen ve re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 13.10.2016-11.11.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 13.10.2016

Eyüp Çırçır Mahallesi Eyüp Çırçır Mahallesi imar planı Çırçır Mahallesi imar planı değişikliği