doğal sit alanları

Doğal SİT alanlarının geleceği mercek altında!

Arsa-Arazi (2B) Zeynep Karabağ 11.12.2014
İmar kanunu sil baştan değişiyor. Yeni kanun taslağı ile imarda doğal sit alanlarından planlara kadar her şey zaman içinde değişecek
Yeni taslağa göre artık yeni 1/25 binlik çevre düzeni planı yapılamayacak. Mevcut 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planları ise iki yıl içinde üst veya alt kademede onaylanan dieer planlarla birlikte değerlendirilecek ve zamanla saf dışı edilecek. Dikkat çeken bir değişiklik de SİT alanlarında yaşanacak. Buna göre koruma statüsünün önemi bakımından daha alt statüye düşürülen doğal SİT alanlarında mevcut her tür ve ölçekte planların uygulanmasına bölge komisyonu kararı doğrultusunda devam edilebilecek. Bnun bir ilerki aşaması ise alt kademeye düşürülen sit alanlarının imara açılması olarak bekleniyor.

İsteyen özel mezarlığı için izin alabilecek

3194 Sayılı İmar Kanunu Tasarısı Taslağına göre imar planlarında talep halinde, özel mezarlık alanları ayrılabilecek. İmar planlarında mezarlık alanı olarak belirlenen yerlerin özel mülkiyete tabi kısımları mülkiyet sahiplerince özel mezarlık olarak yapılıp işletilebilecek. Mevcut yapılarda güçlendirme, yangın ve enerji verimliliği konularında tedbirlerin alınmasına ilişkin proje onay, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemlerinde hiçbir vergi, resim, harç ve herhangi bir ad altında bedel veya ücret alınamayacak.

Bakanlıkça tesbit edilecek

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları dolgu malzemesi olarak veya geri dönüşüme tabi tutulup yapı malzemesi olarak kullanılacak. Hafriyat toprağıyla inşaat ve yıkıntı atıklarının döküm sahaları ilgili idarelerce tespit edilecek. Ancak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarla, bakanlıkça belirlenecek özel proje alanlarında gerçekleştirilecek uygulamalar neticesinde ortaya çıkacak inşaat ve yıkıntı atıkları ile hafriyat toprağının döküm sahaları bakanlıkça tespit edilecek.

Hürriyet

Doğal SİT alanları sit alanları düzenlemeleri sit alanları imar planları düzenleme imar planı düzenleme